ευτυχισμένο το 1974!

Η σημερινή ανάρτηση περιλαμβάνει τα σημαντικότερα γεγονότα του 1973 (πρόκειται για επιλογή από γεγονότα που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ την 1η Ιανουαρίου του 1974).
Μην κουραστείτε μετρώντας τους νεκρούς που θρήνησε εκείνη τη χρονιά η «αθάνατη» ελληνική ναυτιλία. Στην κυριολεξία δε θα βγάλετε άκρη.
 
Το ελληνικό 1973

Ανετράπησαν δύο καθεστώτα, κατηργήθησαν δύο Συντάγματα, έπεσε ένας αρχιεπίσκοπος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
5 Ο Έλλην πρέσβυς εις Λονδίνον διεμαρτυρήθη, διότι ο ηθοποιός Λώρενς Ολίβιε ανέγνωσε κατά τη διάρκεια επισήμου τελετής,
παρουσία της Ελισάβετ, επιστολήν Έλληνος πολιτικού κρατουμένου.
6 Εβυθίσθη το υπό κυπριακήν σημαίαν τάνκερ «Άνσος», με αποτέλεσμα τον θάνατον εννέα ναυτικών.
18 Κύμα βίας ξεσπά εις Κύπρον. Συγκρούσεις μαθητών με αστυνομικούς εις Λεμεσόν.
22 Δύο μεγάλαι πολιτικαί δίκαι αρχίζουν παραλλήλως εις Αθήνας. Εις την πρώτην δικάζεται ο Στάθης Παναγούλης. Εις την δευτέραν δικάζονται 17 στελέχη του ΚΚΕ (γραφείον εσωτερικού) με επί κεφαλής τους Δ. Παρτσαλίδην και Χ. Δρακόπουλον. Ο Παναγούλης καταδικάζεται εις φυλάκισην 4½ ετών. Οι δύο αριστεροί εις κάθειρξιν 12 ετών και 4 μηνών.
22 Εις αεροπορικόν δυστύχημα τραυματίζεται θανασίμως εις «Ελληνικόν» ο Αλέξανδρος Ωνάσης.
27 Το πυρ παύει εις το Βιετνάμ μετά από μίαν αιματηροτάτην δεκαετίαν.
Αναταραχή εις το Μετσόβιον Πολυτεχνείον. Κλείνουν δύο σχολαί και παραιτείται ο προπρύτανης κ. Κοκκινόπουλος.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
4 Οι σπουδασταί του Πολυτεχνείου απέχουν από τα μαθήματα.
7 Γενική επίθεσις των ανταρτών του Γρίβα κατά σταθμών χωροφυλακής και κρατικών κτιρίων.
8 Ο Μακάριος επανεκλέγεται διά βοής πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μη υπάρχοντος αντιπάλου.
14 Επεισόδια, τραυματισμοί και συλλήψεις εις το πολυτεχνείον. Έχει προηγηθεί η ψήφισις νόμου διά του οποίου διακόπτεται η αναβολή στρατεύσεως των απεχόντων από τα μαθήματα φοιτητών.
Προσάγονται εις δίκην 11 φοιτηταί, εξ ων καταδικάζονται οι 8.
16 Συγκρούσεις και εις την νομικήν σχολήν Αθηνών.
21 Εκατοντάδες φοιτηταί κλείνονται εις το κτίριον των θεωρητικών επιστημών Αθηνών.
Ο σμήναρχος Μήνης καταδικάζεται από το στρατοδικείον εις κάθειρξιν 9,5 ετών δι’ εκρήξεις.
22 Αποθνήσκει η Κατίνα Παξινού.
25 Αιματηρό επεισόδιο εις την ταβέρνα «Νεράιδα» των Αθηνών. Ο Νίκος Κοεμτζής σφάζει τρία άτομα και τραυματίζει έτερα τρία.

ΜΑΡΤΙΟΣ
2 Ομιλία του Γ. Παπαδοπούλου προς τους καθηγητάς ανωτάτων σχολών. Απειλεί ότι θα επιβάλη την τάξιν πάση θυσία, υπόσχεται μέτρα επιεικείας εις τους φοιτητάς και αναθέτει την ευθύνην διά την λειτουργίαν των σχολών εις τους καθηγητάς.
8 Μετά μίαν περίοδον απειλών και προειδοποιήσεων οι τρεις Κύπριοι μητροπολίται αποφασίζουν την καθαίρεσιν του Μακαρίου και την επαναφοράν του εις τας τάξεις των λαϊκών.
30 Ο αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος υποβάλλει την παραίτησιν του εις την σύνοδον.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2 Η ιερά σύνοδος δεν αποδέχεται την παραίτησιν του κ. Ιερωνύμου και του χορηγεί άδειαν.
6 Παραιτείται η σύγκλητος του πανεπιστημίου Αθηνών διά τα φοιτητικά.
9 Όργιο βίας εις Κύπρον. Άραβες τρομοκράται ανατινάσσουν το κτίριον όπου εστεγάζετο η πρεσβεία του Ισραήλ εις Λευκωσίαν. Αντάρται του Γρίβα πυρπολούν σταθμούς και αυτοκίνητα.
10 Καταδικάζεται ερήμην εις φυλάκισιν 13 μηνών ο καθηγητής κ. Γ. Μαγκάκης διά την «απόδρασιν».
13 Παραπέμπονται εις τον βασιλικόν επίτροπον του στρατοδικείου Αθηνών 8 νέοι διότι ετραγουδούσαν Θεοδωράκη.
23 Δημοσιεύονται αι δηλώσεις του κ. Κ. Καραμανλή εις τα εφημερίδας «Βραδυνή» και «Θεσσαλονίκη», αι οποίαι και κατάσχονται.

ΜΑΪΟΣ
2 Αι εφημερίδες κάνουν τον απολογισμόν των τροχαίων δυστυχημάτων: 27 νεκροί και 100 τραυματίαι.
11 Ο κ. Ιερώνυμος ηττάται εις την έκτακτον σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία εκλέγει ιεράν σύνοδον κατά τα πρεσβεία της αρχιερωσύνης κατά τας υποδείξεις του πατριαρχείου.
14 Αρμόδια πηγή αναφέρει εις απάντησιν ξένων ραδιοσταθμών, ότι από του Μαρτίου έχουν συλληφθή συνολικώς 60 πολίται.
18 Ο κ. Ιερώνυμος δηλώνει εις την ιεράν σύνοδον ότι έχει ανακαλέσει ήδη την παραίτησίν του.
24 Αποκαλύπτεται από την κυβέρνησιν ότι εξεδηλώθη συνωμοσία εις το ναυτικόν, με συμμετοχήν πολλών αξιωματικών.
26 Το αντιτορπιλικόν «Βέλος» με κυβερνήτην τον κ. Ν. Παπάν ζητεί άσυλον εις την Ιταλίαν.

ΙΟΥΝΙΟΣ
1 Διά διαγγέλματός του προς τον λαόν ο κ. Γ. Παπαδόπουλος αγγέλει: Την λήξιν της επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967. Την κατάργησιν της βασιλείας και την εγκαθίδρυσιν της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας υπό την προεδρίαν του. Δημοψήφισμα εντός δύο μηνών και εκλογάς εντός του 1974. Την ιδίαν ημέραν γίνονται συλλήψεις πολιτικών και στρατηγών (Στράτου, Βαρδουλάκη, Πανουργιά κ.ά.) και διακόπτεται η σύνταξις του κ. Καραμανλή.
12 Το δημοψήφισμα ορίζεται διά την 29ην Ιουλίου. Ο ξένος τύπος αναφέρει ότι ο κ. Παπαδόπουλος απεφάσισε να απολύση όλους τους στρατιωτικής προελεύσεως υπουργούς του.
18 Καταδικάζεται ο στρατηγός Παπαγεωργόπουλος και οι εκδόται της εφημερίδος «Πελοπόννησος» Πατρών διά παράβασιν του νόμου «περί τύπου». Ο κ. Π. Κανελλόπουλος θεωρεί ως μη ελευθέρας τας συνθήκας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος.

ΙΟΥΛΙΟΣ
3 Ανακοινούται η σύλληψις των κ.κ. Αβέρωφ και Γαρουφαλιά μεταξύ 75 αξιωματικών και πολιτών, διά το κίνημα του ναυτικού. Διατυπούνται κατηγορίαι και κατά του κ. Καραμανλή και γίνονται συλλήψεις εις Κρήτην.
5 Έκρηξις εις το τάνκερ «Αντορέσιον» εις Πέραμα. Νεκροί 5, τραυματίαι πολλοί.
7 Δημοσιεύεται εις τον τύπον πόρισμα ελέγχου του ΟΔΕΠ, εις το οποίον αποκαλύπτονται οικονομικαί ατασθαλίαι.
13 Συνωμοσία διά την κατάληψιν δύο ελληνικών αντιτορπιλλλικών τα οποία ευρίσκοντο εις γαλλικόν λιμένα. Η κυβέρνησις καταγγέλει ως υπευθύνους τον Ν. Βενιζέλον και τον αντιπλοίαρχον Ν. Παπάν.
16 Δηλώσεις του κ. Καραμανλή, ο οποίος υποδεικνύει «Όχι».
22 Ο κ. Μαρκεζίνης διατυπώνει ωρισμένας επιφυλάξεις διά την κατάστασιν, αλλά δηλώνει ότι θα ψηφίση «Ναι».
24 Αφέθησαν ελεύθεροι 17 από τους κρατουμένους διά το ναυτικόν.
Χιλιάδες στρέμματα πεύκων καίονται εις την Αττικήν.
28 Οι γριβικοί απαγάγουν τον υπουργόν Δικαιοσύνης κ. Βάκην και προκαλούν δεκάδας εκρήξεων.
29 Το δημοψήφισμα διεξάγεται. Ως ανεκοινώθη επισήμως εψήφισαν υπέρ του «Ναι» 78,4% και υπέρ του «Όχι» 21,6%.
30 Η κυβέρνησις των Αθηνών αποδοκιμάζει την απαγωγή του κ. Βάκη και την τρομοκρατία εις την Κύπρον.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1 Ησκήθη δίωξις κατά του κ. Παπασπύρου διά τας ενεργείας του κατά το δημοψήφισμα. Τίθενται εις διαθεσιμότητα 55 αξιωματικοί του ναυτικού διά το κίνημα.
2. Αποθνήσκει ο Ηλίας Βενέζης.
5 Άραβες κομάντος βάλλουν εναντίον των επιβατών στο Ελληνικό με αποτέλεσμα τον φόνον τεσσάρων ατόμων και τον τραυματισμόν πολλών. Τελικώς συλλαμβάνονται.
8 Αποθνήσκει ο Νίκος Ζαχαριάδης εις την Ρωσίαν.
12 Ο Άρειος Πάγος απορρίπτει τας ενστάσεις και επικυρώνει το δημοψήφισμα.
19 Ορκωμοσία των κ. Παπαδοπούλου και Αγγελή.
20 Αναγγέλλεται η αμνήστευσις όλων των πολιτικών αδικημάτων. Καταργείται ο στρατιωτικός νόμος εις Αθήνας.
24 Η προεδρία της δημοκρατίας δι’ ανακοινώσεώς της καλεί τον Γρίβα να σταματήση την δράσιν του.
29 Δεν επιτρέπεται εις την λαίδη Φλέμιγκ να εισέλθη εις την Ελλάδα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
8 Συνεχίζονται τα «μέτρα προς την ομαλοποίησιν». Καταργούνται τα έκτακτα στρατοδικεία και μετά διήμερον απαλλάσσονται διά βουλεύματος εκ της κατηγορίας περί αντεθνικής δράσεως οι παλαιοί πολιτικοί κ.κ. Κ. Μητσοτάκης, Α. Παπανδρέου, Γ. Μυλωνάς, Μ. Θεοδωράκης, οι δημοσιογράφοι Π. Κόκκας, Ελ. Βλάχου και άλλοι.
10 Βυθίζεται το φορτηγό «Κόνδωρ» και πνίγονται οκτώ Έλληνες ναυτικοί.
23 Ο στρατηγός Γρίβας καταγγέλλει ότι εστάλησαν τέσσαρες αξιωματικοί εκ της Ελλάδος διά να τον δολοφονήσουν.
24 Ανακοινώνεται από την προεδρία της κυβερνήσεως νέα συνάντησις και οριστική συμφωνία των κ.κ. Παπαδοπούλου – Μαρκεζίνη.
25 Το υπουργείον εξωτερικών απορρίπτει τας καταγελίας του Γρίβα.
26 Το υπουργείον εθνικής αμύνης χαρακτηρίζει ως ύβριν την καταγγελία του Γρίβα και ζητεί εξηγήσεις.
27 Νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Μακαρίου πλησίον της Αμμοχώστου αποτυγχάνει.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1 Ο κ. Μαρκεζίνης λαμβάνει την εντολήν σχηματισμού κυβερνήσεως «πολιτικής αποχρώσεως…».
3 Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου διακηρύσσει αποχήν και ο κ. Ζίγδης εκφράζει την αντίθεσίν του προς την κυβέρνησιν Μαρκεζίνη.
8 Παραιτείται και τυπικώς η κυβέρνηση Παπαδοπούλου και ορκίζεται η κυβέρνησις Μαρκεζίνη. Αι προγραμματικαί δηλώσεις της κυβερνήσεως ομιλούν περί αδιαβλήτων εκλογών.
9 Αμνηστεύονται τα πειθαρχικά αδικήματα των φοιτητών.
11 Το ελληνικόν φορτηγόν «Μπάλτικ Κλιφτ» βυθίζεται εις την θάλασσαν της Κίνας και πνίγονται επτά ναυτικοί.
12 Ο κ. Μαρκεζίνης ομιλεί εις την «Μοντ» περί αναγνωρίσεως του ΚΚΕ, περί εξατμίσεως των υπερεξουσιών του προέδρου από την λαϊκήν πλειοψηφίαν και περί Έλληνος Καντάφι, ο οποίος έρχεται μετά από εκείνον.
20 Τορπιλίζεται το φορτηγόν «Χαδιώτης» πλησίον Αλεξανδρείας. Νεκροί 14 ναυτικοί. 
Καταδικάζονται και από το εφετείο Χανίων οι τέσσαρες καθηγηταί διά τον πνιγμόν των 21 μαθητριών εις Γεωργιούπολιν.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
4 Διαδηλώσεις, συγκρούσεις και συλλήψεις μετά το τρισάγιον εις τον τάφον του Γεωργίου Παπανδρέου.
9 Ο Νίκος Κοεμτζής καταδικάζεται τρις εις θάνατον διά την σφαγήν της «Νεράιδας».
14 Σπουδασταί συγκεντρούνται εις τον πολυτεχνείον.
15 Η σύγκλητος ζητεί σεβασμό του ασύλου. Η αστυνομία απέχει.
16 Αρχίζουν διαδηλώσεις και συγκρούσεις. Νεκροί και τραυματίαι.
17 Αμέσως μετά το μεσονύκτιον επεμβαίνουν τα άρματα και κηρύσσεται ο στρατιωτικός νόμος.
18 Απαγορεύεται η κυκλοφορία, ενώ σημειούνται μικροσυγκρούσεις.
20 Ο κ. Μαρκεζίνης εις το πεντάγωνον. Ευχαριστεί τον στρατό διά την αποκατάστασιν της τάξεως και αναλαμβάνει την ευθύνη διά την κήρυξιν του στρατιωτικού νόμου.
22 Περιορίζονται κατ’ οίκον οι κ. κ. Π. Κανελλόπουλος, Γ. Μαύρος και Ζίγδης. Αρχίζει η λειτουργία των στρατοδικείων. Επίσημος ανακοίνωσις αναβιβάζει τους νεκρούς εις 13 και τους κρατουμένους εις 302.
23 Το πλοίον «Αννέτ» βυθίζεται πλησίον της Χάιφας. 14 Έλληνες ναυτικοί νεκροί.
25 Νέα επέμβασις του στρατού. Ανατρέπεται ο κ. Παπαδόπουλος και ορκίζεται νέος πρόεδρος ο στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης. Νέος πρωθυπουργός ο κ. Α. Ανδρουτσόπουλος.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
11 Ανακοίνωσις της ΕΣΑ διά της οποίας αποδίδονται ευθύναι εις τους κ.κ. Π. Κανελλόπουλον, Γ. Μαύρον, Ι. Ζίγδην, Α. Παπανδρέου και ΚΚΕ διά τα γεγονότα του πολυτεχνείου.
12 Ο υπουργός παιδείας κ. Χρήστου ανακοινώνει την απόλυσιν όλων των κρατουμένων διά τα γεγονότα του πολυτεχνείου.
13  Ο Μακάριος αποκαλεί τον Γρίβα αιμοχαρή εξ αιτίας του φόνου βοσκού υπό γριβικών.
14 Ο κ. Ιερώνυμος αποστέλλει ταχυδρομικώς την παραίτησίν του.
16 Πολύνεκρος αεροπειρατεία από Άραβες στη Ρώμη. Οι Άραβες προσγειώνουν αεροπλάνο της «Λουτφχάνσα» στο Ελληνικό και απαιτούν απελευθέρωσι δύο κομάντος κρατουμένων εις την Ελλάδα.
17 Οι αεροπειραταί φεύγουν, αφήνοντας ένα όμηρο Ιταλό, νεκρό και ένα τραυματία. Η Ελλάς δεν παρέδωσε τους κρατουμένους. Προσγείωσις εις Κουβέιτ.
19 Γίνεται αποδεκτή η παραίτησις του κ. Ιερωνύμου και ορίζεται τοποτηρητής ο Καλαβρύτων κ. Γεώργιος.
21 Ναυάγια, προσαράξεις, πυρκαϊαί εις τα ελληνικά πλοία ανά την υφήλιον.
28 Διαψεύδονται υπό της Λευκωσίας ισχυρισμοί των Τουρκοκυπρίων περί αιματηρών επεισοδίων τα Χριστούγεννα.
Περίεργον αντικείμενο εφωτογραφήθη εις τον ουρανόν της Θεσσαλονίκης.
30 Δημοσιεύεται Ν. Δ. που προβλέπει φυλακίσεις, πρόστιμα και δημεύσεις χωρίς αναστολήν και μετατροπήν διά τους φοροφυγάδας.
31 Διάγγελμα του προέδρου στρατηγού Γκιζίκη και μήνυμα του πρωθυπουργού κ. Ανδρουτσοπούλου προς τον ελληνικόν λαόν επί τη πρώτη του έτους 1974.

επιλογή από γεγονότα που δημοσιεύτηκαν σε άρθρο του Α. ΝΙΚΗΤΑΚΗ στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 1/1/1974

  

Στα σημαντικότερα γεγονότα του 1973 φυσικά δεν αναφέρεται το φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης (12-14/9), στο οποίο κέρδισε ο Δημήτρης Κοντολάζος με το τραγούδι «Ο Μπαρμπαλιάς»


Δημήτρης Κοντολάζος «Ο Μπαρμπαλιάς»
(Σύνθεση: Πέτρος Ζέρβας Στίχοι: Δημήτρης Καραστάθης, ενορχήστρωση: Μάρκος Ντουβής).

Τα σημαντικότερα γεγονότα του 1969 βρίσκονται στην περσινή μας ανάρτηση:
Ευτυχισμένο το 1970!

Advertisements

4 Σχόλια to “ευτυχισμένο το 1974!”

 1. Κατερίνα Says:

  Είθε ο νέος χρόνος να μας φέρει λιγότερα!!

  λιγότερο πόνο σε αυτούς που πονούν,
  λιγότερο μίσος σε αυτούς που μάχονται,
  λιγότερη στέρηση σε όσους στερούνται,
  λιγότερο πόλεμο, λιγότερο θάνατο,
  λιγότερη καταπίεση, λιγότερη εκμετάλλευση,
  λιγότερη δυστυχία και λιγότερη οδύνη.

  Κι αν τύχει και φέρει μαζί
  λιγότερη αφθονία και λιγότερη απόλαυση
  λιγότερο πλούτο και λιγότερη καλοπέραση
  Ίσως τότε μας χαρίσει
  λιγότερη ελαφρομυαλιά και λιγότερη σπατάλη
  λιγότερη επιπολαιότητα και λιγότερη αυθάδεια.

  Ίσως τα λιγότερα είναι περισσότερα…

  (από τις «7 χριστουγεννιάτικες ιστορίες» του Νίκου Δήμου)

 2. Θωμάς Says:

  Κατερίνα, πήρα το μήνυμά σου μετά την αλλαγή του χρόνου, μόλις έφυγαν οι καλεσμένοι. Συνεπώς το θεωρώ σαν ποδαρικό για το 2011, κι είμαι διπλά χαρούμενος γιατί πρόκειται για ένα κείμενο του αγαπημένου μου Ν. Δήμου.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ λοιπόν -με κεφαλαία σαν το δικό σου ευχαριστώ- είναι το λιγότερο -περισσότερο- που μπορώ να πω.

 3. Β.Π. Says:

  Αγαπητέ Θωμά, «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» . Το νέο έτος 2011 με υγεία, ειρήνη και αγάπη.

 4. Θωμάς Says:

  Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Μακάρι το 2011 να είναι ένα ευτυχισμένο έτος για όλους.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: